Kresby Tomáše Bárty vytvořené během letního pobytu v Berlíně jsou vyzrálou ukázkou jeho úsilí o sjednocení expresivního a geometrického výrazu, pohybu na pomezí abstrakce, z jejíž dynamických struktur ovšem vyvstávají fragmenty přírodních a architektonických vzorů, těkavých zásahů propiskami a zcelujících akvarelových ploch. Jako příslušník generace, která má graffiti pod kůží stejně hluboko jako dětské pastelky, z něj Bárta těží inspiraci pro kresebný projev navazující na jazyk moderního umění.

Jiří Ptáček

tomas barta/Drawings/2010/594×841  

tomas barta/Drawings/2010/594×841  

tomas barta/Drawings/2010/594×841  

tomas barta/Drawings/2010/594×841  

tomas barta/Drawings/2010/594×841  

tomas barta/Drawings/2010/594×841  

tomas barta/Drawings/2010/594×841  

tomas barta/Drawings/2010/594×841